Välj en sida

Görel Kristina Näslund är författare, psykolog och medicine doktor. I sin bok ”Kom till skott” behandlar hon sk prokastnering – att skjuta upp saker till senare.
Författaren delar med sig av historier från t ex Mark Levengood och andra personer som berättar om hur de påverkas av denna ”folksjukdom”.

Boken är på dryga 130 sidor och lätt att läsa och inspireras av. Även om man inte själv anser sig ha dessa problem får man en förståelse för hur andra påverkas.

Arbeta i pass, bryt ner uppgiften i mindre delar och ta en del i taget. Dela in dagen i arbetspass, sät tklockan på 50 minuter och ta paus. Arbeta, pausa, arbeta, pausa. Jobba med en uppgift i taget, slutför den. Gör det som tar kortare än 2 minuter omgående, t ex släng en gammal tidning i pappersinsamlingen.

Fylls din inbox av mejl du inte hinner läsa eller besvara. Sortera in dem i olika högar (mappar) – läsa senare, kastas (för att ev läsa senare), åtgärda osv. Se till att ha inboxen tom då du går hem för dagen så känns det ofta lite bättre.

Rekommenderar boken för dig som vill få mera gjort utan att behöva stressa. Och du – läs boken nu, inte sen 🙂

 

kommtillskott